نوار راهبری


فرم ثبت

* نام و نام خانوادگی :
* جنسیت :
* رشته تحصیلی :
* دانشجوی ترم :
شماره تماس :
* نظرسنجی اردو :
نحوه اطلاع رسانی :
نحوه برخورد بازدید کنندگان :
زمان برگزاری اردو :
نظم برگزاری اردو :
چگونگی برگزاری مسابقات ورزشی :
مکان های تفریحی انتخاب شده برای بازدید:
استفاده از مطالب فرهنگی ارائه شده :
استفاده از مطالب مذهبی ارائه شده :
کیفیت قطار: (مخصوص سفرهای خارج استانی)
کیفیت اتوبوس های گشت :
کیفیت هتل :
کیفیت غذا و پذیرایی :
چینش و چگونگی اجرای برنامه ها در طول سفر :
در مجموع این سفر را چگونه ارزیابی میکنید :
برای برگزاری اردوهای بعدی چه مکان هایی را پیشنهاد میکنید؟
لطفا مارا از نظرات، انتقادات و پیشنهادات خود بهره مند نمایید: