شنبه, 28 فروردين 1400
  • ساعت : ۹:۵۹:۵۹
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ 
  • کد خبر : ۸۵۷۸۸
کمیته انطباق در دانشگاه علوم پزشکی البرز برگزار شد
كمیته انطباق در دانشگاه علوم پزشكی البرز برگزار شد
روز دوشنبه ۲۵ اسفند ماه ۹۹ کمیته انطباق با موازین شرع دانشگاه علوم پزشکی البرز با حضور اعضاء کمیته در سالن فارابی حوزه ریاست دانشگاه برگزار شد.

به گزارش پایگاه خبری واطلاع رسانی مفدا البرز،روز دوشنبه ۲۵ اسفند ماه ۹۹ کمیته انطباق شرع دانشگاه علوم پزشکی البرز با حضور اعضاء کمیته در سالن فارابی حوزه ریاست دانشگاه برگزار شد.

در ابتدای این جلسه دکتر دهقان معاون فرهنگی و دانشجویی به ارائه گزارشی از وضعیت انطباق و بررسی موازین شرع پرداخت.

در ادامه موضو عاتی از جمله نبودزیر ساخت براساس انطباق در بیمارستان ها توسط معاون درمان ،مشکلات پسماندهای بیمارستانی و پوشش کارمندان در داروخانه توسط نماینده دادستانی استان البرز،وجود آیین نامه فضای مجازی  و نحوه پوشش دانشجویان در بیمارستان ها توسط معاون آموزشی،انجام مکاتبات با معاون آموزشی و معاونت توسعه در خصوص پوشش دانشجویان و کارمندان توسط مدیر حراست دانشگاه و موضوع حضور روحانی در دانشگاه ها در قالب طرح شفا هم راستای کمیته صیانت از حقوق  بیماران توسط مدیر دفتر حوزه ریاست از جمله موارد مطرح شده در این جلسه بود.

در پایان مدیر فرهنگی دانشگاه عنوان کردکه باید در اعتباربخشی و رتبه بندی بیمارستانها انجام فعالیتهای فرهنگی گنجانده شود یا مصوبه ای تصویب شود تا بتوان کار فرهنگی در مراکز انجام داد.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    V6.0.5.0